top of page
3.JPG

Club fondé en 2022.

Ville: Tao Yuan (Taïwan). Stade: 

Palmarès:​

 

Staff

Wu Chi Yi (TAI) - entraîneur-chef

Huang Mo Fan (TAI) - entraîneur adjoint

Piliers

Guo Zheng Wei (TAI) - ? - ? - ?

Jiang Wei Chen (TAI) - ? - ? - ?

Jiang Ren An (TAI) - ? - ? - ?

Talonneurs

Chen Ray Chen (TAI) - ? - ? - ?

2èmes lignes

Cheng Zhong Yan (TAI) - ? - ? - ?

Xiao Zhao Kang (TAI) - ? - ? - ?

Lin Jun Cen (TAI) - ? - ? - ?

3èmes lignes

Huang Ren Jun (TAI) - ? - ? - ?

Sung Che Yu (TAI, 4 caps) - ? - ? - ?

Li Shi Yu (TAI) - ? - ? - ?

Zhao Mu (TAI) - ? - ? - ?

Chen Si Yang (TAI) - ? - ? - ?

Wang Guo Feng (TAI) - ? - ? - ?

1/2 de mêlées

Cai Lin You (TAI) - ? - ? - ?

Zheng Ming Tong (TAI) - ? - ? - ?

Cai Yue Ru (TAI) - ? - ? - ?

Xu Li Fu (TAI) - ? - ? - ?

1/2 d'ouvertures

Shen Ching Hung (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

Huang You Zhong (TAI) - ? - ? - ?

Qiu Min Han (TAI) - ? - ? - ?

Centres

Zhou Geng Chen (TAI) - ? - ? - ?

Chou Hsin Hsiang (TAI) - ? - ? - ?

Zhang Jian Wei (TAI) - ? - ? - ?

Ailiers

Tu Ming Guang (TAI) - ? - ? - ?

Pan Bo Han (TAI) - ? - ? - ?

Qiu Min Hao (TAI) - ? - ? - ?

Qiu Min You (TAI) - ? - ? - ?

Hu Jun Zhan (TAI) - ? - ? - ?

Huang Jian Ting (TAI) - ? - ? - ?

Arrières

Wei Dao Qun (TAI) - ? - ? - ?

ARCHIVES
DERNIERES NEWS
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page